Agenda 021

Tillsammans kan vi göra Västerås till en bättre del av världen! Initiativet Agenda 021 består av fem lokala mål som alla syftar till att göra Västerås till en mer hållbar stad. De lokala målen har sitt ursprung i tio av de globala mål som FN och 196 länder har enats om är vägen till en hållbar värld. Genom att engagera dig i något av de fem lokala målen, bidrar du alltså till att göra Västerås, Sverige och världen lite mer hållbar.

Tänk globalt, agera lokalt!

1

Lokalt mål #1

Ingen hemlöshet

Läs mer
2

Lokalt mål #2

Alla är trygga

Läs mer
3

Lokalt mål #3

Ingen ensamhet

Läs mer
4

Lokalt mål #4

Ingen psykisk ohälsa

Läs mer
5

Lokalt mål #5

Alla kan arbeta

Läs mer

Om

Agenda 021 är för dig som brinner för hållbarhet och som tror att ditt engagemang ger störst effekt i din hemstad. Genom ditt bidrag till en bättre värld kan vi tillsammans skapa en positiv samhällsutveckling här i Västerås, där vi bor och verkar. De fem lokala målen ringar in tio av FNs globala mål och gör Västerås till en mer hållbar stad, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Lokala målen bygger på de verksamheter och frågor som Västerås stadsmission jobbar med.

Vi som enskild organisation kan inte lösa allt – men vi tillsammans kan!

Samhällsansvar genom företaget

Arbetar din organisation med hållbarhet genom något av FNs globala mål nedan? Eller vill ni satsa på något av de fem lokala målen och samtidigt göra Västerås till en bättre stad för era medarbetare, kunder och deras familjer?

Läs mer nedan om hur ditt företag kan bidra till ett bättre samhälle och samtidigt bli mer konkurrenskraftigt.

Koppling till de globala målen

Vad kan jag göra?

För att nå målet krävs samverkan mellan civilsamhället, det offentliga, näringslivet och Västerås invånare. Ekonomiskt stöd och ett brett engagemang kommer att vara avgörande för att Västerås stadsmission ska kunna utveckla sina verksamheter och bidra till att vi tillsammans når målen.

Tycker du att något av de fem lokala målen är extra viktigt för Västerås? Såhär kan du göra för att visa ditt stöd och engagemang:

Privatperson

Dela Lokalamålen.se eller det mål du brinner för i sociala medier. Ju mer kunskap vi kan sprida, desto större möjligheter att bygga en hållbar stad.

Genom jobbet kan du exempelvis skapa en insamling bland kollegorna. Kanske till och med en tävling med företaget vägg i vägg för att se vilka som kan vara mest kreativa och bidra med störst engagemang?

Företag

Bli partner i något av de lokala målen. Som huvudpartner är du en stor bidragande faktor till att målgruppen inom det mål ni jobbar mot får en bättre livssituation. Ni bidrar även till att Västerås blir en mer hållbar stad för era medarbetare och deras familjer.

Genom att arbeta med socialt ansvarstagande bidrar du till att bygga ett hållbart samhälle. Det gör att du blir mer konkurrenskraftig gentemot kunder och arbetstagare, förstärker företagets varumärke och förmedlar dess värderingar. Det ger en kostnadseffektiv marknadsföring med högt innehållsvärde och trovärdighet.

Låt medarbetaren bli en hjälte genom att erbjuda att du som arbetsgivare avsätter en viss summa av medarbetarens lön. Du står för administrationen och medarbetaren står för det monetära bidraget. Det kan vara 100 kr/månad, en promille av lönen eller något annat ni kommer överens om.

Var kreativ och hitta egna vägar till ekonomiskt stöd eller gör aktiviteter som skapar engagemang och som går att skapa god kommunikation kring. Vi hjälper er gärna att spåna idéer.
Tveka inte att kontakta oss.

Kontakt

För mer information om partnerskap kontakta:
Rickard Salzmann
072-230 95 61
rickard.salzmann@vasterasstadsmission.se

Fakta

Bland människor födda mellan 1983 och 2002 (generation Y & X) är 30 % beredda att helt välja bort företag som inte visar på socialt ansvarstagande. Det gäller både som konsument och som arbetstagare.

69 % av alla svenskar skulle rekommendera ett företag som påvisar socialt ansvarstagande framför ett som inte gör det.

81 % av alla svenskar mellan 15 och 29 år tycker generellt att företag borde ta ett större ansvar för hållbarhet.

51 % av alla svenskar är beredda att betala mer för en produkt om leverantören har en image som stämmer överens med deras värderingar.